ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนอาจมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนที่มีออร่าอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษค่อนข้างสูงกว่าผู้หญิงที่เป็นไมเกรนที่ไม่มีออร่า ออร่าคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนอาการปวดหัว ซึ่งมักจะรบกวนการมองเห็น ภาวะครรภ์เป็นพิษเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดาและทารก

ประมาณ 20% ของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มีอาการไมเกรน แต่ผลกระทบของไมเกรนต่อผลการตั้งครรภ์ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก การศึกษาในอนาคตครั้งใหญ่ของเราพบความเชื่อมโยงระหว่างอาการไมเกรนกับภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยแจ้งให้แพทย์และสตรีที่เป็นโรคไมเกรนทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ นักวิจัยได้ศึกษาการตั้งครรภ์มากกว่า 30,000 ครั้งในผู้หญิงประมาณ 19,000 คนในระยะเวลา 20 ปี จากการตั้งครรภ์เหล่านั้น 11% ของผู้หญิงรายงานว่าพวกเขาได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีอาการไมเกรนก่อนตั้งครรภ์