Thu. Oct 22nd, 2020

Technology News

เทคโนโลยี แอปติดตามการติดต่อ Covid ที่ไม่แชร์ข้อมูลกับตำรวจ

นักพัฒนาของแอปติดตามการติดต่อ Covid-19 สำหรับอังกฤษและเวลส์ได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลใด ๆ กับตำรวจตามข่าวว่ารายละเอียดการติดต่อของผู้คนที่บอกให้แยกตัวเองโดยโครงการ NHS Test and Trace ในอังกฤษจะถูกแชร์กับตำรวจ “เป็นรายกรณี”

Nanoclay: ของเหลวเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก

ด้วยแรงบันดาลใจจากความลับของความอุดมสมบูรณ์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์วิศวกรใช้การผสมดินน้ำและดินในท้องถิ่นเพื่อปลูกผลไม้ในทะเลทราย