Sat. Jul 31st, 2021

ข่าวแปลก

สุนัขสีขาวถูกทิ้งให้เป็นที่จดจำไม่ได้หลังจากไปม้วนหญ้าตัดใหม่

สุนัขตัวหนึ่งถูกนำไปเปรียบเทียบกับ Grinch และ Oscar the Grouch จาก Sesame Street หลังจากบังเอิญขนของมันเขียวไปทั่วในขณะที่กลิ้งไปมาบนหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่